lateral view  
  Part of: Turcatel M (2019) Taxonomic revision of the Neotropical genus Rhabdotylus Lutz, 1913 (Diptera: Tabanidae). Biodiversity Data Journal 7: e36277. https://doi.org/10.3897/BDJ.7.e36277