Grammitis azorica in Caveiro (Pico Island) (Photo by Rui Elias).

 
  Part of: Elias RB, Pereira F (2022) New records of the critically endangered fern Grammitis azorica (Polypodiaceae). Biodiversity Data Journal 10: e77948. https://doi.org/10.3897/BDJ.10.e77948