Tsopeli  
  Part of: Vasileiadou K, Pavloudi C, Kalantzi I, Apostolaki E, Chatzigeorgiou G, Chatzinikolaou E, Pafilis E, Papageorgiou N, Fanini L, Konstas S, Fragopoulou N, Arvanitidis C (2016) Environmental variability and heavy metal concentrations from five lagoons in the Ionian Sea (Amvrakikos Gulf, W Greece). Biodiversity Data Journal 4: e8233. https://doi.org/10.3897/BDJ.4.e8233