Location of study sites.

 
  Part of: Yatsiuk Y, Brusentsova N, Filatova Y (2023) Mammals in Tawny Owl (Strix aluco) pellets from Kharkiv Region, Ukraine. Biodiversity Data Journal 11: e98772. https://doi.org/10.3897/BDJ.11.e98772